Voorbeeld: de omgevingsvergunning
 
Een bekend voorbeeld van een vergunning is de vroegere bouwvergunning, die momenteel onderdeel uitmaakt van de zogenaamde omgevingsvergunning (samen met bijvoorbeeld een sloopvergunning, milieuvergunning etc.). Voordat kan worden gebouwd, dient eerst naar het bestemmingsplan te worden gekeken of het bouwwerk wel conform de bestemming is. Zo niet, dan zou bijvoorbeeld een vrijstelling van het bestemmingsplan uitkomst kunnen bieden. Bovendien dient een bouwwerk aan eisen van welstand te voldoen en ook aan allerlei technische eisen (bijvoorbeeld op het punt van brandveiligheid). Mr. Gideonse kan u als specialist in het ruimtelijk bestuursrecht in het kader van de vergunningverlening helpen, ook in het geval van bestemmingsplanwijzigingen en vrijstellingen. Tijdig goed advies inwinnen kan u in het bestuursrecht veel ergernis, tijd en kosten besparen.