Voorbeeld: bestuursdwangbesluit
 

De overheid heeft als taak toe te zien op de naleving van wettelijke voorschriften. Een instrument daarbij is handhavend optreden in de vorm van het toepassen van zogenaamde bestuursdwang teneinde aan een (veronderstelde) overtreding een einde te maken. Een bestuursdwangbesluit moet echter wel zijn voorzien van een juiste wettelijke grondslag; bovendien kunnen er zich bijzondere omstandigheden voordoen die nopen tot afzien van handhaving.

Uiteraard moet een bestuursdwangbesluit ook voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Bij handhaving staan vaak grote belangen op het spel en het is dan ook van groot belang een bestuursdwangbesluit kritisch tegen het licht te houden en zo nodig onder de aandacht van de bestuursrechter te brengen, eventueel van de voorzieningenrechter teneinde schade (bijvoorbeeld het afbreken van een bouwwerk of het stilleggen van een fabriek) te voorkomen. Mr. Gideonse kan u een deskundig advies in deze vaak ingewikkelde materie geven en zo nodig helpen tijdig de juiste juridische stappen te zetten.