Bestuursrecht en projectontwikkeling

Veel grote projecten sneuvelen of lopen grote vertraging op doordat de benodigde vergunningverlening niet tijdig rond is, met alle financiële, maar soms ook politieke schade van dien. Dat kan de verstandhouding tussen de bij een project betrokken partijen onder druk zetten. Uiteraard is niet alles tevoren te voorzien, maar een goede, dus grondige en realistische risicoanalyse kan veel onnodige ellende voorkomen, onder meer door kritisch mee te denken met deskundigen die de ruimtelijke onderbouwing van een project voor hun rekening nemen. Bijvoorbeeld als de gevolgen van een project op de natuur of het milieu in kaart moeten worden gebracht. De praktijk leert dat op dit punt de zorgvuldigheid nog wel eens te wensen overlaat.

Mr. Gideonse heeft een ruime ervaring op het gebied van projectontwikkeling en kan u desgewenst tijdig adviseren over de mogelijke bestuursrechtelijke risico's van een project. Dit geldt te meer nu de financiering van bouwprojecten veelal extra kritisch wordt bekeken in het huidige tijdsgewricht.