Bouwrecht

Bouwrecht is het recht dat van toepassing is als u gaat bouwen met behulp van een aannemer. Vaak is in de aanneemovereenkomst de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd verklaard kennis te nemen van een geschil over de bouw. Teneinde geschillen te voorkomen blijkt het vaak van groot belang te zijn dat partijen vooraf goede en duidelijke afspraken maken (bijvoorbeeld het eens zijn over een duidelijk bestek en wie welke verantwoordelijkheden heeft). Dat kan veel ellende achteraf voorkomen.

Mocht het desondanks tot een geschil komen, dan is het van belang dat uw belangen op een juiste en deskundige wijze in kaart worden gebracht en zo nodig aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw of de civiele rechter worden voorgelegd. Mr. Gideonse kan u daarbij met raad en daad terzijde staan.